Yang Terbaru

WASPADA… MAKAR-MAKAR SYAITHAN !!


al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata,
“Kejelekan-kejelekan syaithan tidak keluar dari enam jenis :
Kejelekan Kufur, Syirik, dan Menentang Allah dan Rasul-Nya. Bid’ah, ini lebih disukai oleh syaithan daripada kefasikan dan kemaksiatan, karena bahayanya mengenai agama, dan itu merupaka bahaya yang mengenai banyak hal. Dosa-dosa besar dengan berbagai macam bentuknya. Dosa-dosa kecil, yang apabila ditumpuk terus akan membinasakan pelakunya. Menyibukkan seseorang dengan perkara-perkara mubah yang tidak pahala dan dosa padanya, namun berakibat dia akan terlewat dari pahala amal perbuatan yang dia tersibukkan darinya dengan perkara mubah tersebut. Membuat orang lebih sibuk dengan amal yang kurang utama daripada amal yang utama, sehingga dia tidak mendapakan keutamaan dan terlewatkan dari pahala amal yang utama.”
Bada’i’ al-Fawaid, 2/799-801
Majmu’ah Manhajul Anbiya