Yang Terbaru

Mintalah Keikhlasan di dalam Beramal

http://wa-bms.blogspot.co.id


Syaikh Shalih Fauzan hafizhullahu berkata, "... Ini adalah perkara yang sangat penting, yaitu seorang insan memohon keikhlashan kepada Allah di setiap amalannya, dan tidak menjadikan tujuan amalannya kepada selain wajah Allah, karena hal itu akan menghancurkan amalnya. Oleh karenanya, ikhlash adalah perkara yang sangat penting.

Allah berfirman yang artinya, "Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, maka beramalah dengan amalan yang shalih dan janganlah menyekutukan Rabbnya di dalam peribadahan dengan seorangpun." (QS. Al Kahfi: 110).

Maka seorang insan hendaknya meminta kepada Allah untuk diberikan keikhlashan dan dijadikan amalannya senantiasa ikhlash mengharap wajah Allah. 

Seorang insan hendaknya takut dari riya dan cinta dunia. Juga takut ketika beramal, tujuannya untuk dunia dan tujuan riya serta tujuan mendapatkan pujian dan sanjungan.

Semua hal di atas akan menghancurkan amalan! Seorang insan harus takut dari perkara-perkara ini.

(Lihat Ittihafuth Thullab bi Syarhi Manzhumatil Adab-Syaikh Shalih Al Fauzan, hal. 73, cet. Darul Hikmah 2009).


http://catatankajianku.blogspot.co.id/


Channel Telegram BELAJAR MANHAJ SALAF
Situs kami :
http://assalafiyyat.blogspot.co.id