Yang Terbaru

BANYAK IBADAH, TAPI MASUK NERAKA!!!Rasulullah -shallallahu alaihi was sallam- pernah ditanya: 

“Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulanah yang selalu mengerjakan shalat malam dan banyak puasa di siang hari, melakukan berbagai kebaikan dan suka bersedekah, tetapi dia suka menyakiti tetangganya dengan ucapannya?” Beliau menjawab: “Tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penduduk neraka.” Para shahabat bertanya lagi: “Sedangkan si fulanah yang lain dia hanya mengerjakan shalat wajib dan mampunya hanya bersedekah dengan keju sedikit saja, namun dia tidak pernah menyakiti seorang pun?” Beliau menjawab: “Dia termasuk penduduk syurga.”

(Shahih Al-Adab Al-Mufrad, terbitan Maktabah Ad-Daliil, cetakan ke-4, hal. 69-70, hadits no. 88)

http://forumsalafy.net/mutiara-hikmah-salafush-sholih/